Siirry sisältöön

KAUHAVAN YHTEISMETSÄ

Omaisuuden hallinta

Ylintä päätösvaltaa yhteismetsässä käyttää osakaskunnan kokous. Osakaskunta on hyväksynyt Kauhavan yhteismetsän ohjesäännön, jonka puitteissa päätökset tehdään. Lisäksi päätöksiä ohjaa Yhteismetsälaki. Kauhavan yhteismetsällä on myös osakaskunnan hyväksymä kehittämissuunnitelma.

Käytännön toimien täytäntöön panosta huolehtii viisihenkinen hoitokunta. Yhteismetsä käyttää myös metsänhoitoyhdistys Keski-Pohjan palveluja hoito- ja hakkuusuunnitelmien teossa sekä töiden käytännön toimeenpanossa ja valvonnassa.

Osakaskunta

Kauhavan yhteismetsän osakaskuntaan kuuluvat kaikki osakastilojen omistajat. Tällä hetkellä omistajatahoja on 93 kpl. Osakaskunnalla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, syys- ja kevätkokous. Lisäksi tarvittaessa voidaan kutsua ylimääräinen osakaskunnan kokous koolle.

Osakaskunnan kokouksissa päätetään vuosittain toiminnan suunnasta ja volyymeista, hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti, valitaan hoitokunta varahenkilöineen, hyväksytään tilit sekä päätetään muista mahdollisista kokouskutsussa mainituista asioista.

Kauhavan yhteismetsän osakaskunnan kokouksissa on ollut hyvä tunnelma ja runsaat keskustelut ovat olleet rakentavia. Toki kokousten osallistujamäärät ovat olleet viime aikoina laskevia.

 

Linkit:
Ohjesääntö (pdf)
Kehittämissuunnitelma (pdf)
Yhteismetsälaki

Hoitokunta

Kauhavan yhteismetsän hoitokuntaan kuuluu viisi varsinaista- ja varajäsentä. Hoitokunnan jäsenen ja varajäsenen toimikausi on neljä vuotta. Jäsenet ovat vuorovuosin erovuorossa, joten vähintään yksi jäsen on erovuorossa joka vuosi.

Kauhavan yhteismetsän hoitokunta on ollut aktiivinen koko yhteismetsän toiminnan ajan. Hoitokunta pitää vuosittain 7-12 kokousta. Jäsenten sitoutuminen on ollut hyvää tasoa, harvoin tarvitsee kutsua varajäsen paikalle.

Hoitokunta vastaa metsäomaisuuden hakkuu- ja hoitotöiden etenemisestä osakaskunnan hyväksymien toimintasuunnitelmien ja budjetin antamien valtuuksien puitteissa. Toimien suunnittelussa ja valvonnassa palveluja ostetaan Metsänhoitoyhdistys Keski-Pohjalta ja muilta toimijoilta. Päätökset kaikissa asioissa kuitenkin tehdään hoitokunnassa kokouksissa.

Hoitokunta on ollut aktiivinen myös Kauhavan yhteismetsän laajentumistoimissa. Vuosittain liittymistä markkinoidaan aktiivisesti mahdollisille uusille liittyjille eri tavoin ja metsäpalstojen myyntitarjontaa seurataan aktiivisesti. Uusien palstojen hankkimisella pyritään vahvistamaan yhteismetsän nykyistä omistusta.

Hoitokunta etsii myös sopivia ostajia pienille erillisille palstoille. Ennen myyntipäätöstä kuullaan kuitenkin palstan alkuperäistä omistajaa ja haetaan häneltä hyväksyntä palstan myymiselle.

Vieritä ylös